Skip to content Skip to footer

Naknada štete u veterinarstvu

Zahtjev za naknadu štete se podnosi uz naznaku Naknada štete u veterinarstvu:

  1. Elektroničkom poštom na adresu veterinarstvo@mps.hr,
  2. Poštom na adresu Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane, Planinska 2a,10000 Zagreb,
  3. Osobno na adresu Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane, Planinska 2a,10000 Zagreb.
Skip to content