Skip to content Skip to footer

Nabavljene kante za odlaganje kućnog otpada

Kroz program Fonda za zaštitu okoliša za Mikanovce je osigurano 1.000 kanti za odlaganje kućnog otpada koje je na korištenje dobilo svako domaćinstvo. Nabavka kanti koštala je oko 135.000 kn u čemu je Fond za zaštitu okoliša sudjelovao sa 60 % iznosa. Koncesionar za odvoz otpada sudjelovao je sa 40.000 kn, a ostatak je osigurala Općina.

Skip to content