Skip to content Skip to footer

Lokalni izbori 2021. – Objava zbirnih lista

LOKALNI IZBORI 2021.
OBJAVA ZBIRNIH LISTA

Rok za podnošenje prigovora na objavljene zbirne liste je 48 sati te započinje teći od njihove prve objave.

Zbirna lista pravovaljanih kandidatura za izbor Općinskog načelnika Općine Stari Mikanovci i zbirna lista pravovaljanih kandidacijskih lista za izbor Općinskog vijeća Općine Stari Mikanovci objavljena je na oglasnoj ploči Općine Stari Mikanovci i službenoj mrežnoj stranici Općine Stari Mikanovci dana 30.04.2021. godine u 9,00 sati.

OIP Općine Stari Mikanovci


Skip to content