Skip to content Skip to footer

Kupljena lokacija nekadašnje Ciglane

Donesena je odluka o kupnji zemljišta nekadašnje Ciglane u vlasništvu IGM Dilj odnosno NEXE grupe. Iako je imala priliku to zemljište dobiti na dar Općina ga je morala kupiti. Naime, zemljište s pripadajućim objektima koje vinkovački Dilj više ne koristi u nekoliko je navrata išlo na prodaju, ali zainteresiranih nije bilo da bi jedina ponuda za kupnju stigla neposredno uoči sastanka na kojemu je Uprava NEXE grupe, temeljem dogovora s općinskim Poglavarstvom, trebala donijeti odluku kojom taj posjed daruje Općini Stari Mikanovci. Stoga se Općina, umjesto da vrijednu i atraktivnu lokaciju dobije na dar, našla na tržištu primorana formirati i ponuditi određenu cijenu. Ta je cijena i prihvaćena, a umjesto darovnicom lokacija je u vlasništvo Općine došla kupoprodajnim ugovorom. U konačnici ova je investicija ipak isplativa jer samo priključci na komunalnu infrastrukturu koji tamo postoji koštaju otprilike toliko koliko je plaćeno zemljište.
Zemljište je kupljeno s namjerom da se na njemu izgradi sportsko rekreacijski centar s dvoranom i vanjskim terenima, uredi postojeći ribnjak te izgradi dvorana za svatove.

 

ciglana

Skip to content