Skip to content Skip to footer

JAVNI POZIV za upis djece u Dječju školu tambure „Učimo svirati tambure“

Općina Stari Mikanovci nositelj je projekta „Učimo svirati tambure“ koji će se provoditi u suradnji sa KUD-om Šokadija Stari Mikanovci.

Sredstva za provedbu ovog projekta ostvarena su putem Poziva za sufinanciranje organiziranja dječje škole folklora i tambure s ciljem očuvanja tradicijske kulture Vukovarsko-srijemske županije, a kojeg je raspisao Upravni odjel za turizam i kulturu Vukovarsko-srijemske županije.

Naziv programa: Učimo svirati tambure

Sadržaj teme: Okupljanje djece osnovnoškolske dobi u svrhu učenja sviranja glazbenog instrumenta tambure, s ciljem očuvanja i njegovanja hrvatske tradicijske glazbe kod djece i mladih

Ciljna skupina programa: Korisnici usluga i sadržaja programa su djeca osnovnoškolskog uzrasta (7-15 godina).

Stručni voditelj programa: Marko Barić, mob 095 8420 065, e-mail: markobaric16@gmail.com

Molimo sve zainteresirane da se jave voditelju programa ili KUD-u Šokadija Stari Mikanovci,
e-mail: kud.sokadija@gmail.com, mob Anica Lekić: 097 756 8370 ili u tajništvo Osnove škole, mob Kristina Rukavina: 098 187 7098.

U Starim Mikanovcima, 4. rujna 2023. godine

Skip to content