Skip to content Skip to footer

Javni poziv za prikupljanje ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja groblja u Općini Stari Mikanovci

Na temelju odredbe članka 15. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba i 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), članka 3. stavka 2. Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti na području Općine Stari Mikanovci („Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije“ broj: 3/12 i 3/17) te Odluke Općinskog načelnika o početku prikupljanja ponuda, KLASA: 363-01/18-01/49, URBROJ: 2188/11-01-18-01 od 20. srpnja 2018. godine, Općinski načelnik Općine Stari Mikanovci objavljuje Javni poziv za prikupljanje ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja groblja u Općini Stari Mikanovci

Skip to content