JAVNI POZIV za podnošenje prijava za ostvarivanje prava na pomoć umirovljenicima sa prebivalištem na području VSŽ

JAVNI POZIV za podnošenje prijava za ostvarivanje prava na pomoć umirovljenicima sa prebivalištem na području VSŽ

Na temelju članka 289. stavak 7. Zakona o socijalnoj skrbi  („Narodne novine“, broj 18/22), članka 7. Pravilnika o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na pomoć umirovljenicima sa prebivalištem na području Vukovarsko-srijemske županije za 2022. godinu („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br.4/22)  30. i 41. Statuta Vukovarsko-srijemske županije ( „Službeni vjesnik“ broj 03/21) , župan Vukovarsko-srijemske županije dana 19. travnja 2022. članka raspisuje

JAVNI POZIV

za podnošenje prijava za ostvarivanje prava na pomoć umirovljenicima sa prebivalištem na području Vukovarsko-srijemske županije za 2022. godinu.

Javni poziv i pozivne dokumente pronsđite na web stranici Vukovarsko-srijemske županije.

Skip to content