Skip to content Skip to footer

JAVNI POZIV za podnošenje prijava za ostvarivanje prava na pomoć umirovljenicima sa prebivalištem na području VSŽ

Na temelju članka 289. stavak 7. Zakona o socijalnoj skrbi  („Narodne novine“, broj 18/22), članka 7. Pravilnika o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na pomoć umirovljenicima sa prebivalištem na području Vukovarsko-srijemske županije za 2022. godinu („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br.4/22)  30. i 41. Statuta Vukovarsko-srijemske županije ( „Službeni vjesnik“ broj 03/21) , župan Vukovarsko-srijemske županije dana 19. travnja 2022. članka raspisuje

JAVNI POZIV

za podnošenje prijava za ostvarivanje prava na pomoć umirovljenicima sa prebivalištem na području Vukovarsko-srijemske županije za 2022. godinu.

Javni poziv i pozivne dokumente pronsđite na web stranici Vukovarsko-srijemske županije.

Skip to content