Skip to content Skip to footer

Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje troškova smještaja učenika u srednjoškolskom učeničkom domu

Na temelju članka 50. Statuta Općine Stari Mikanovci (“Službeni vjesnik” Vukovarsko- srijemske županije br. 15/13 i 6/18) i Pravilnika o sufinanciranju troškova smještaja učenika srednjih škola u učeničkim domovima od 21. prosinca 2018. godine, Općinski načelnik Općine Stari Mikanovci objavljuje:

JAVNI POZIV

za podnošenje prijava za sufinanciranje troškova smještaja učenika u srednjoškolskom učeničkom domu

Predmet ovog Javnog poziva je sufinanciranje troškova smještaja u srednjoškolskom učeničkom domu za učenike s prebivalištem na području Općine Stari Mikanovci, za drugo
polugodište školske godine 2018/2019.

Dokumentacija koju su podnositelji zahtjeva za sufinanciranje dužni dostaviti:

Zahtjevu za sufinanciranje (preuzeti obrazac na web stranici Općine Stari Mikanovci ili osobno u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stari Mikanovci) priložiti

– Potvrdu o upisu u srednju školu,
– presliku ugovora o smještaju u učenički dom,
– izjavu da učenik ne ostvaruje drugu subvenciju,
– uvjerenje o prebivalištu/preslika osobne iskaznice učenika
– presliku osobne iskaznice podnositelja zahtjeva
– potvrdu Općine Stari Mikanovci o izvršenju svih financijskih obveza svih članova kućanstva na adresi prijavljenog prebivališta.

Rok za podnošenje prijava za sufinanciranje je 31. siječnja 2019. godine.

Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće se razmatrati.

Kandidati će biti izvješteni u roku od petnaest dana od dana donošenja Odluke o sufinanciranju u pismenom obliku.

Prijave za sufinanciranje podnose se na adresu: Općina Stari Mikanovci, Školska 1, 32284 Stari Mikanovci s naznakom “za sufinanciranje troškova smještaja u učeničkom domu”.

Sve detaljnije obavijesti mogu se dobiti u Općini Stari Mikanovci neposredno ili na telefon: 032/210 349.

Općinski načelnik:
Mario Milinković, bacc.ing.el.

DOKUMENTI:

Skip to content