Skip to content Skip to footer

Javni natječaj za prodaju nekrenina u vlasništvu Općine Stari Mikanovci

Na temelju članka 391. Zakona o Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine” broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) članka 49. Statuta Općine Stari Mikanovci („Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 4/21) članka 1. Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Stari Mikanovci od 3. ožujka 2022. godine i članka 8. Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Stari Mikanovci, Općinski načelnik Općine Stari Mikanovci objavljuje JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Stari Mikanovci.

Dokumente Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Stari Mikanovci, Odluku o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Stari Mikanovci, Odluku o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Stari Mikanovci, Ponudbeni list i Izjavu o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka na natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Stari Mikanovci možete preuzeti na priloženoj poveznici.

Skip to content