Skip to content Skip to footer

Javni natječaj za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2022.-2023.

Temeljem članka 49. Statuta Općine Stari Mikanovci („Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije broj 4/21), i članka 4. Pravilnika o dodjeli stipendija Općine Stari Mikanovci (KLASA: 022- 05/14-01/89, URBROJ: 2188/11-01-14-1 od 29. listopada 2014. godine) i Izmjena Pravilnika o dodjeli stipendija Općine Stari Mikanovci (KLASA: 022-05/19-01/02, URBROJ: 2188/11-01-19-1, od 3. siječnja 2019. godine) Općinski načelnik Općine Stari Mikanovci raspisuje

JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA ZA AKADEMSKU GODINU 2022./2023.

I. Općina Stari Mikanovci raspisuje Javni natječaj za dodjelu stipendija redovitim studentima upisanim na preddiplomski i diplomski sveučilišni odnosno integrirani studij, akademiju ili stručni studij za akademsku godinu 2022./2023.

II. Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije mogu ostvariti studenti pod uvjetom da:

✓ imaju prebivalište na području Općine Stari Mikanovci,
✓ da su upisani na preddiplomski i diplomski sveučilišni odnosno integrirani studij, akademiju ili stručni studij te imaju status redovitog studenta.

III. Zahtjev za dodjelu stipendije podnosi se na propisanom obrascu, koji se nalazi na web stranici Opčine Stari Mikanovci. Zahtjevu za dodjelu stipendije prilaže se:

✓ presliku važeće osobne iskaznice,
✓ uvjerenje (potvrda) sveučilišta/veleučilišta da je podnositelj zahtjeva (student) redovno upisao prvu ili višu godinu studija odnosno apsolventsku godinu,
✓ presliku kartice računa banke na koji će se dodijeljena stipendija isplatiti.

IV. Zahtjev za dodjelom stipendije može se podnijeti samo jedanput za jednu redovno završenu godinu studija.

V. Rok za podnošenje zahtjeva je 15 dana od dana objave natječaja, završno sa 03.03.2023. godine. Zahtjev se podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stari Mikanovci svakim radnim danom od 8,00 do 15,00 sati.

VI. Javni natječaj objavit će se na oglasnoj ploči Općine Stari Mikanovei i službenim internetskim stranicama Općine Stari Mikanovci – www.mikanovci.hr.

Općinski načelnik:
Mario Milinković, bacc.ing.el

Skip to content