Skip to content Skip to footer

Javni natječaj za dodjelu poticaj

Temeljem Odluke o mjerama poticaja kupovine i izgradnje nekretnina na području Općine Stari Mikanovci Općinski načelnik objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU POTICAJA

1. Općina Stari Mikanovci dodjeljuje osobama koje su tijekom tekuće kalendarske godine kupile
nekretninu za stanovanje ili ishodili građevinsku dozvolu za gradnju nekretnine za stanovanje, na području Općine Stari Mikanovci i koja je u cijelosti vlasništvo korisnika poticaja dodijeliti poticaj u iznosu od 25.000,00 kn.

2. Poticaj se dodjeljuje u visini od 25.000,00 kuna po korisniku i isplaćuje se na račun korisnika poticaja.

3. Poticaj se može ostvariti samo jedanput.

4. Pravo na dodjelu poticaja ima korisnik uz uvjet da on ili supružnik nemaju u vlasništvu stan, kuću, kuću za odmor ili sličan objekt pogodan za stanovanje.

5. Svi članovi uže obitelji korisnika poticaja moraju prijaviti prebivalište na adresi nekretnine za koju je odobren poticaj te moraju zadržati prebivalište neprekidno slijedećih 10 godina.

6. Prijave se podnose u zatvorenoj omotnici s naznakom „ natječaj za dodjelu poticaja“ u Jedinstveni upravni odjel Općine Stari Mikanovci, Školska 1, 32284 Stari Mikanovci.

7. Prijavi je potrebno priložiti:
– Presliku kupoprodajnog ugovora (ovjeren kod javnog bilježnika) ili presliku građevinske dozvole
– Zemljišno knjižni izvadak za kupljenu nekretninu ne stariji od 30 dana
– Kopiju katastarskog plana za kupljenu nekretninu
– Izjavu da korisnici poticaja nemaju stan, kuću ili kuću za odmor pogodnu za stanovanje (ovjerenu kod javnog bilježnika)
– Podatke o bankovnom računu korisnika poticaja.

8. Natječaj je otvoren do utroška sredstava.

9. Prijave po natječaju razmatra Povjerenstvo na temelju čijeg prijedloga Općinski načelnik donosi odluku o dodjeli poticaja.

10. Sredstva će se dodjeljivati za nekretnine koje su kupljene isključivo u 2019. godini, odnosno za gradnju nekretnina za koju je građevinska dozvola ishođena 2019. godine i to redoslijedom kupnje prema predanim zahtjevima te u skladu s mogućnostima Proračuna Općine Stari Mikanovci.

Općinski načelnik:
Mario Milinković, bacc.ing.el.

Skip to content