Skip to content Skip to footer

IZVJEŠĆE O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA

Na početku ovoga izvješća važno je osvrnuti se na ostvarenje proračuna za 2018. godinu, ostvarili smo rekordni proračun u iznosu od 8.532.000 kn. Ističem zadovoljstvo ostvarenim prihodima za 2018. godinu te vjerujem da će i u ovoj godini prihodi biti u razini prošlogodišnjih. O samim stavkama i iznosima cjelokupnog proračuna za 2018. godinu ćemo reći nešto više na idućoj sjednici vijeća kada će biti godišnji obračun proračuna.
U nastavku iznosim vrste rashoda.

Obrazovanje

U školskoj godini 2018./2019. nastavili smo sa svim mjerama kao i do sada. Mjere se odnose na sufinanciranje prehrane u školi, sufinanciranje prijevoza srednjoškolcima, sufinanciranje knjiga i bilježnica, stipendija studentima itd. Prošle godine smo svakom osnovnoškolcu za nabavu knjiga i bilježnica isplatili iznos od 500,00 kn. Kao dokaz plaćanja zahtjevali smo presliku računa. Ukupan isplaćeni iznos je 105.000,00 kn.

Ove godine, kao i do sada, raspisali smo natječaj za dodjelu stipendija studentima po istim uvjetima kao i prethodnih godina. Natječaj je završio, isplate će bit u ovom mjesecu. Od ove godine sufinanciramo smještaj učenicima u srednjoškolskim domovima u iznosu od 300,00 kn mjesečno. Mjera se uspješno provodi od početka godine.

Demografski razvitak

U 2018. godini isplatili smo naknadu za novorođenu djecu u iznosu od 84.000,00 kn. Prošle godine naknada je iznosila 4.000,00 kn i sredstva su isplaćena za 21 dijete. Od ove godine naknada je povišena i iznosi 5.000,00 kn. Plan nam je svake godine iznos ove naknade povećati za tisuću kuna i nadam se da ćemo to i ostvariti.

Mjera sufinanciranja kupnje i izgradnje kuća na području Općine pokazala se kao odlična. Mjeru je prošle godine iskoristilo 7 obitelji (5 – kupnja kuće, 2 – gradnja kuće). Svima koji su ostvarili prava je isplaćen iznos od 25.000,00 kn. Ukupan iznos koji je isplaćen iznosi 175.000,00 kn.

Zbog povećanih prihoda proračuna do raspisivanja natječaja za ovu godinu razmatramo o povećanju iznosa sufinanciranja za kupnju i gradnju kuća s 25.000,00 kn na 30.000,00 kn.

Predškolska ustanova „ Vedri dani“

Uspješno su realizirane financijske obaveze prema Vrtiću. Općina izdvaja veća mjesečna financijska sredstva nego do sada jer smo zbog povećanog broja djece zaposlili odgajateljicu na određeno vrijeme da uspješno odradimo ovu pedagošku godinu. Trenutno Vrtić pohađa 52 djece dok je u predškolsku skupinu upisano 15-ero djece. Predškolska ustanova „Vedri dani“ ukupno broji 67- ero djece.

Prošle godine realiziran je projekt obnove Vrtića u ukupnoj vrijednosti projekta od 650.000,00 kn. Odobreno nam je sufinanciranje u iznosu od 320.000,00 kn od Fonda za zaštitu okoliša.
Naknadno smo od Ministarstva regionalnog razvoja sa stavke sufinanciranja europskih projekata dobili razliku sredstava od 167.000,00 kn, tako da je Općina sufinancirala okvirno 150.000,00 kn.
Također mogu istaknuti da smo se kandidirali za trošak izrade projektne dokumentacije za nadogradnju postojećeg Vrtića. Dobili smo od Ministarstva demografije 70.000,00 kn i izrađuje se projekt rekonstrukcije i nadogradnje vrtića gdje će biti potpuno nova zgrada koja će biti spojena sa postojećom zgradom vrtića. Glavni projekt će bit gotov do 31.3.2019. godine.

Vezano uz Vrtić treba spomenuti demografsku mjeru. Općina sufinancira s 800,00 kn mjesečno boravak djece s područja naše Općine u jaslicama u Vinkovcima. Mjera se uspješno provodi.

Javna vodoposkrba i odvodnja

Pred nama je pri kraju projekt rekonstrukcije vodovodne mreže Mikanovci-Vođinci. Vrijednost projekta iznosi 5.085.000,00 kn. Kroz Nove Mikanovce proveli smo novu vodovodnu mrežu s priključcima. Vlastitim smo sredstvima napravili novu vodovodnu mrežu uz cestu odvojka Braće Radića prema obiteljskoj kući Jurčević koja nije bila u projektu. Naselje Novi Mikanovci ima novu vodovodnu mrežu.

Projekt Aglomeracije Mikanovci-Vođinci zadnja faza je gotova. Završava se studija koja još nedostaje za potpunu dokumentaciju. Trenutačno se izvode radovi na Aglomeraciji Vinkovci, a nakon toga ide završetak kanalizacije na području naše Općine.

Crkvene zajednice i groblja

U protekloj 2018. godini finanancijski smo pomogli Župi sv.Klare i sv.Bartola s iznosom od 100.000,00 kn, od toga dotacije crkvama 20.000,00 kn a ostalih 80.000,00 tisuća kuna u kapitalno uređenje crkve sv.Bartola. Ove godine smo u proračunu predvidjeli dotaciju za obnovu crkve sv.Klare te smo sukladno dogovoru sa župnikom Vladom o dinamici prebacivanja proračunom predviđenog iznosa započeli s istim.

Na inicijativu Općine u dogovoru s župnikom odlučeno je da se ukida rad nedjeljom i blagdanima.

Spomenik braniteljima

Uspješno realiziran projekt podizanja spomenik Hrvatskim braniteljima, otkrivanje spomenika obilježeno u programu obilježavanja Dana Općine 2018. godine. U dogovoru smo kako obilježiti ratnu bolnicu koja je bila u našoj osnovnoj školi Stjepana Cvrkovića.

Zaštita okoliša

Tijekom ove godine saniramo divlja odlagališta smeća. Građevinski otpad skuplja se na „Ciglani“ te ove godine planiramo ga drobiti i nasipati po poljskim putevima.

Potpisan ugovor s fondom za zaštitu okoliša o nabavci žutih kanti za plastiku za svako domaćinstvo. Fond provodi jedinstvenu javnu nabavu i očekujemo kante za svako domaćinstvo u svibnju 2019. godine. Fond sufinancira 85%, Općina sudjeluje sa 15%.

Tvrtka „Nevkoš“ kontenjer za poseban otpad dovozi jednom mjesečno u Stare i u Nove Mikanovce, te smo time omogućili mještanima legalno odlaganje posebnog otpada (određene vrste baterija, igle, lijekove, pesticidi itd…).

Od prošle jeseni smo uveli kontenjere za zbrinjavanje svinjskog otpada, sami smo investirali u te kontenjere da nam ostanu u vlasništvu. Agroproteinki plaćamo 69 lipa po kilogramu, ukupno je za prošlu godinu bilo oko 14 tona otpada.

Navodim da je koncesionar za odvoz smeća „Utvaj“ Retkovci uskladio cijene odvoza sukladno zakonu po količini. Sve kante su čipirane.

Led javna rasvjeta

Jedan od najuspješnijih projekata, uspješno isprojektirano, kandidirano i realizirano krajem prošle godine. Osim nove javne rasvjete i vizualnog izgleda, vrlo bitan je ekonomski dio gdje usporedbom računa vidimo razliku od 50% u odnosu na iste mjesece godinu dana prije. Ukupna vrijednost projekta je 680.000,00 kn. Vlastitim sredstvima Općine smo realizirali postavljanje Led rasvjete u Mlinskoj ulici. Ove godine planiramo riješavanje sporednih ulica.

HZZ

Kao i svake godine nastavili smo suradnju i povlačenje sredstava iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Konstantno se nastavlja program zapošljavanja javnih radova i vježbenika/vježbenica u stopostotnom financiranju HZZ (stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa).

Ukupan iznos od mjera HZZ za zapošljavanje u javnim radovima u 2018. je bio 228.000,00 kn. Krajem trećeg mjeseca ove godine trebali bi krenuti novi programi zapošljavanja u javnim radovima.

Projekt „Zaželi“

Projekt „Zaželi“ ukupne vrijednost projekta 1.852.000,00 kn uspješno se realizira. Na projektu je zaposleno 10 žena starijih od 50 godina, te smo od 5.veljače ove godine zaposlili još dvije žene. Zaposlene žene će se brinuti o 85 korisnika. Trenutačno svih 12 žena ide na prekvalifikaciju za gerontodomaćicu što će im također biti plaćeno iz projekta. Nadam se pri završetku projekta da će se lakše moći zaposliti. Korisnici higijenske pakete primaju svaki mjesec.

Kultura, sport i rekreacija

Sve manifestacije koje se standardno održavaju svake godine na području Općine uspješno su odrađene. Manifestacija „Mladost i ljepota Slavonije“, Pokladno jahanje, Maskenbal su iza nas kao i prošlogodišnje “Adventsko druženje“ i Velemajstorski šahovski turnir.

Ove godine održani su sastanci sa predstavnicima županije, za ideju ponovnog pokretanja nacionalne Šunkijade koja bi trebala biti u sklopu programa Vinkovačkih jeseni.
Svim sportskim udrugama i društvima temeljem natječaja i potpisa ugovora su predviđena sredstva realizirana. Ni jedna udruga/društvo nije imala većih problema u radu koji bi doveli u pitanje opstojnost društva ili udruge.

Prošla godina je financijski rekordna prema visini izdvojenih općinskih sredstava DVD-u. Tekuće dotacije DVD-u realizirane su u iznosu 230.000,00 i ove godine planiramo toliko. DVD veći dio tih sredstava ulaže u modernizaciju i novu opremu, te mogu izrazit zadovoljstvo što ćemo kao sredina dobiti modernizacijom jače vatrogasno društvo.

Ulaganje u NK Šokadiju prošle godine realizirana financijska sredstva prema NK Šokadiji za postavljanje rasvjete na nogometnom igralištu kao i za natkrivanje odnosno završetak tribine. Ove godine je sa stavke proračuna kapitalna dotacija Nk Šokadiji realizirana kupnja kombija za prijevoz. Kombi će koristiti osim Šokadije i druge udruge i društva. Treba napomenuti da projekt „teretane“ uspješno fukcionira.

Ostali događaji poput obilježavanja Dana sv. Nikole, festival glumca i lutkarskog proljeća su također odrađeni. Također koristimo i dalje usluge Bibliobusa.

Ulaganje u općinske objekte

Obnovljena upravna zgrada Općine čija je ukupna vrijednost 230.000 kn. Od tog iznosa 100.000 kn je sufinanciralo Ministarstva regionalnog razvoja. Ove godine ćemo vlastitim sredstvima napraviti dio unutarnjeg uređenja.

Krajem prošle godine završeno je i unutarnje uređenje prostorija udruge „Anđelčići“, osim građevinskih radova kupili smo namještaj i platili instalaciju plina.

Nerazvrstane ceste, kanalska mreža, nogostupi

Realizirano asfaltiranje odvojka Braće Radića u vrijednosti 320.000 kn te mi je drago da smo pomogli još jednoj obitelji asfaltirati put do kuće.

Nastavili smo ulaganje u čišćenje kanalske mreže te su očišćeni svi kritični kanali. Prošle godine smo dobar dio sredstava uložili u riješavanje prohodnosti glavničke ceste. Ističem zadovoljstvo da smo čišćenjem kanalske mreže uklonili probleme plavljenja ili zadržavanja vode prošle godine.

Prošle godine napravili smo nove nogostupe u dijelovima ulica: B.I.Horvata, Vinkovačkoj,Potočkoj, Mlinskoj

Postavljenjem rasvjete i proširenjem vodovodne mreže od mrtvačnice prema ostatku groblja te novim stazam uredili smo groblje.

Kod uređenja cesta, treba napomenuti da smo krenuli i u razgovore vezane za državnu cestu D46, osim planirane rekonstrukcije da se što prije postavi dodatna signalizacija i rješavanje kritičnih točaka kojom bi trebali dobit dodatnu sigurnost.

Wi Fi

Pred kraj prošle godine kandidirali smo se za besplatni wifi u centru Općine. Odobreno nam je 15 tisuća eura, te će realizacija biti u ovoj godini. S pametnim klupama dobiti ćemo kvalitetan projekt s kojim ćemo dobiti deset pristupnih točaka za wi fi, točke će biti postavljene od početka parka do kraja igrališta NK Šokadije.

Šahovski dom

U prethodnoj godini potpisali smo ugovor o dodjeli sredstava u iznosu od 60%. Dolaskom zime realizaciju projekta ostavili smo za proljeće. Ukupna vrijednost projekta bit će okvirno 650.000,00 kn. Projekt će započeti s realizacijom u travnju ove godine. Kao što smo u proračunu predvidjeli vlastitim sredstvima napraviti ćemo dio unutarnjeg uređenja sale. Sala će biti višenamjenska.

Socijalna davanja

S povećanjem prihoda proračuna imamo mogućnosti za pomoć socijalno najugroženijima sukladno našoj odluci o socijalnim korisnicima za pomoć za troškove stanovanja, jednokratne pomoći, pomoć za teško bolesne itd. U 2018. godini realiziran je ukupan iznos od 138.000,00 kn. U suradnji sa Crvenim Križem Vinkovci tijekom godine više puta smo organizirali djeljenje paketa korisnicima kao i rješavanje potrebitima nabavom osnovnih sredstava za život (perilice za veš, drva za ogrjev…)

Pripremljeni projekti

Prijavljen je projekt izgradnje sportskih objekata na igralištu NK Šokadije na mjeri 7.4.
U prethodnom razdoblju na natječaju Ministarstva regionalnog razvoja prijavili smo dva projekta: Nadstrešnicu ispred groblja u Starim Mikanovcima i asfaltiranje odvojka Vinkovačke ulice.
Na natječaj ministarstva graditeljstva koji traje do 20. ožujka ćemo prijaviti izgradnju nadstrešnice na groblju i ostatak led rasvjete sporedne ulice.
Projekt sportskog vanjskog vježbališta prijavit ćemo na natječaj LAG-a, ukupna vrijednost projekta iznosi 20.000,00 eura.

Projekti koje želimo realizirati u skorije vrijeme:
– Rekonstrukcija i proširenje Vrtića
– Rekonstrukcija Školske Ulice
– Izgradnja nadstrešnice ispred mrtvačnice u Novim Mikanovcima

U proračunu 2019. nastavljamo s pripremama ostalih projektnih dokumentacija za koje smo predvidjeli iznos od 200.000,00 kn za projektnu dokumentaciju. Nadamo se da će nam odobrenje financiranja projekata i mjera koje smo prijavili biti odobreno te da ćemo na taj način uspjeti poboljšati mnoga područja života na području Općine Stari Mikanovci.

Na kraju zahvaljujem se svim vijećnicima na suradnji i potpori za sve gore navedeno. Vjerujem da ćemo zajedničkim radom doprinjeti kvalitetnijem životu stanovnika na području Općine Stari Mikanovci.

Općinski načelnik:
Mario Milinković, bacc.ing.el.

Skip to content