Informativni javni poziv za potencijalne krajnje korisnike projekta “Zaželi”

Informativni javni poziv za potencijalne krajnje korisnike projekta “Zaželi”

Općina Stari Mikanovci planira prijaviti projekt na poziv „Zaželi – prevencija institucionalizacije“. Za pripremu projektnog prijedloga potrebna nam je evidencija koliko osoba s područja općine Stari
Mikanovci ima potrebu sudjelovati u programu Zaželi.

Zbog propisanih novih uvjeta programa potrebno je ustanoviti koliko zainteresiranih korisnika, osoba upotrebi ispunjava uvjete natječaja

Uvjeti koji su propisani natječajem za buduće korisnike su slijedeći:

OSOBE STARIJE OD 65 GODINA

Osobe starije od 65 godina: ako žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu – čiji mjesečni prihodi:
za samačka kućanstva ne prelaze iznos prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskogstaža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta (TRENUTNO: 626,92 eura).
za dvočlana kućanstva ne prelaze iznos od 150% prosječne starosne mirovine za 40 i više godinamirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko
HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta (TRENUTNO:940,38 eura).
koji istovremeno nisu korisnici iste ili slične usluge financirane iz drugih javnih izvora – uslugapomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobniasistent, osobne asistencije koju pruža videći pratitel

ODRASLE OSOBE S INVALIDITETOM

– Odrasle osobe s invaliditetom: koje imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta
– oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijamavještačenja.
Koji istovremeno nisu korisnici iste ili slične usluge financirane iz drugih javnih izvora – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, osobne asistencije koju pruža videći pratitelj.
Čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili statusnjegovatelja za potrebu skrbi o njoj.

Molimo sve zainteresirane osobe s područja Općine Stari Mikanovci ukoliko žele biti korisnici projekta„Zaželi“ da se prijave: -osobno na adresu Općine Stari Mikanovci, Školska 1, Stari Mikanovci ili na brojtelefona: 032/210-349 kako bi se u razgovoru utvrdilo ispunjava li osoba uvjete zauključivanje u projektte kako bi se utvrdio broj zainteresiranih osoba.

Krajnji rok za iskaz interesa je 7. rujan 2023. godine

Općinski načelnik
Mario Milinković, bacc.ing.el.

Skip to content