Skip to content Skip to footer

Informacija o EU-projektu „Školski pribor za Slavoniju i Pounje“ – do 13. rujna 2021. prikupljanje zahtjeva

Poštovani,

s radošću Vas možemo izvijestiti da nam je odobren i drugi EU-projekt FEAD (Fond europske pomoći za najpotrebitije) namijenjen djeci iz osnovnih škola, pa Gradsko društvo Crvenog križa Vinkovci započinje s prikupljanjem zahtjeva za humanitarnu pomoć za ovaj projekt pod nazivom „Školski pribor za Slavoniju i Pounje“.

Projekt je financiran putem Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Nositelj projekta je Gradsko društvo Crvenog križa Hrvatska Kostajnica, a Gradsko društvo Crvenog križa Vinkovci je jedan od provedbenih partnera. Molimo da na mrežnim stranicama općine objavite informaciju o ovom projektu, kako bi roditelji/skrbnici djece koja ispunjavaju kriterije na vrijeme, a najkasnije do 13. rujna 2021. godine dostavili Gradskom društvu Crvenog križa Vinkovci potrebnu dokumentaciju.

Korisnici koji ostvaruju pravo na školski pribor iz ovog projekta su djeca koja će u školskoj godini 2021./2022. pohađati 1. – 8. razred osnovnih škola na području djelovanja Gradskog društva Crvenog križa Vinkovci koje obuhvaća gradove Vinkovci i Otok i općine: Andrijaševci, Ivankovo, Jarmina, Markušica, Nijemci, Nuštar, Privlaka, Stari Jankovci, Stari Mikanovci, Tordinci i Vođinci, prema sljedećim kategorijama:

KATEGORIJA 1. Djeca iz obitelji primatelja zajamčene minimalne naknade kojima je pravo utvrđeno rješenjem Centra za socijalnu skrb Vinkovci.
KORISNICIMA ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE PREMA POPISU CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB VINKOVCI JE DOKUMENTACIJA KOJU JE POTREBNO POPUNITI I PREDATI GRADSKOM DRUŠTVU CRVENOG KRIŽA VINKOVCI UPUĆENA POŠTOM NA KUĆNE ADRESE.

KATEGORIJA 2. Djeca samohranih roditelja s ukupnim primanjima kućanstva nižim od iznosa bruto minimalne plaće u RH od 4.062,51 kuna.
POTREBNO PRILOŽITI ZA DOKAZIVANJE PRIPADNOSTI KATEGORIJI • POTVRDA POREZNE UPRAVE O VISINI DOHOTKA ZA PROŠLU GODINU ZA SVE ČLANOVE OBITELJI.

KATEGORIJA 3. Djeca u obiteljima s 3 i više djece s mjesečnim primanjima ukupno nižim od 6.436,00 kuna.

POTREBNO PRILOŽITI ZA DOKAZIVANJE PRIPADNOSTI KATEGORIJI
• POTVRDA POREZNE UPRAVE O VISINI DOHOTKA ZA PROŠLU GODINU ZA SVE ČLANOVE OBITELJI.

KATEGORIJA 4. Iznimno, djeca u obiteljima s jednim ili više zaposlenih od kojih nitko nije dobio plaću dulje od 3 mjeseca, ostali nezaposleni ili zaposleni bez ili blokiranih primanja, te obitelji koje zbog različitih razloga ne mogu zadovoljiti osnovne životne potrebe i privremeno su u problemu.

POTREBNO PRILOŽITI ZA DOKAZIVANJE PRIPADNOSTI KATEGORIJI
• POTVRDA O ZAŠTIĆENOM RAČUNU, POTVRDA O VISINI DOHOTKA, STANJE TEKUĆEG
RAČUNA U ZADNJA 4 MJESECA, IZJAVA O PRIHODIMA I RADNOM STATUSU ČLANOVA
ZAJEDNIČKOG KUĆANSTVA.

Zbog postupka provedbe javne nabave potrebno je da roditelji / skrbnici što prije, a najkasnije do 13. rujna 2021. godine u sjedište Gradskog društva Crvenog križa Vinkovci na Trgu bana Josipa Šokčevića 1, Vinkovci, za djecu koja ispunjavaju gore navedene kriterije i koja će u školskoj godini 2021./2022. pohađati 1. – 8. razred osnovne škole dostave popunjene i potpisane obrasce:

• Zahtjev za humanitarnu pomoć
• Izjava o zajedničkom kućanstvu
• Anketni upitnik (za svako dijete pojedinačno)
• Privola o zaštiti osobnih podataka

Za sve eventualne nejasnoće korisnici nam se mogu obratiti izravno u sjedištu Gradskog društva Crvenog križa Vinkovci na Trgu bana Josipa Šokčevića 1 ili na telefon: (032) 332 523. Srdačan pozdrav,

predsjednik:
doc.dr.sc. Dražen Švagelj

Skip to content