STARI MIKANOVCI

OPĆINA

Stari Mikanovci su najzapadnija općina u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Općina graniči sa županijom osječko-baranjskom, na 3 prilaza: Đakovo, Vrbica (Osijek) i Strizivojna (Slavonski Brod). Na potezu željezničke pruge Zagreb-Vinkovci smjestila su se dva sela općine: Stari Mikanovci i Novi Mikanovci.

Kraj Mikanovaca protječu pritoci Bosuta: Biđ i Jošava s Kaznicomemljište na jugu sela Pačare (livade) i Utvaj (pašnjak) zajedno s dijelom koji se zove Kaluđer spada u močvarno tlo.

Selo okružuju žitorodna polja, polja šećerne repe i šume: stari i novi Panjik, Gajić, Renovica i Cerik.

ARHEOLOŠKI NALAZI
NASELJE HRVATI
MIKANOVCI
POD TURSKIM CARSTVOM
ŽELJEZNIČKA PRUGA
Naseljeno u vrijeme Vučedolske kulture
Mjesto Hrvati (Horvati) bilo je na mjestu današnjih Starih Mikanovac
Prvi zapis naziva Mikanovci
Mikanovci su imali 36 kuća
Željeznička pruga Brod – Vinkovci – Dalj

5000. – 4200. pr.Kr.
1232
1724
1579
1878

Prijava komunalnog nereda

Komunalni nered se može prijaviti
na broj telefona 032-210-349

OPĆINA STARI MIKANOVCI

ADRESA

Školska 1, Stari Mikanovci
Radno vrijeme: 7 do 15 sati (pon-pet)

KONTAKTIRAJTE NAS

Telefon: 210-348, 210-274, 210-349, 210-280
Telefaks: 210-277
E-mail: opcina.stari.mikanovci@gmail.com

Skip to content