Skip to content Skip to footer

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Stari Mikanovci za 2017. godinu

Općinsko vijeće Općine Stari Mikanovci na svojoj sjednici održanoj dana 12. lipnja 2018. godine temeljem članka 108. i 110. Zakona o proračunu (N.N.br. 87/08, 136/12 i 15/15), te članka 32.  Statuta Općine Stari Mikanovci (Službeni vjesnik VSŽ br. 15/13) donijelo je Odluku o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Stari Mikanovci za 2017. godinu.

Skip to content