Skip to content Skip to footer

EU-projekt „Humanitarni paket za Slavoniju i Pounje 3“ – prikupljanje dokumentacije

Radujemo se provedbi novog EU-projekta kojim ćemo u suradnji s Općinom Stari Mikanovci paketima hrane i higijenskih artikala u narednom razdoblju pomagati osobama u teškoj socijalnoj situaciji.

Gradsko društvo Crvenog križa Vinkovci uskoro započinje s provedbom EU-projekta „Humanitarni paket za Slavoniju i Pounje 3“, financiranog putem Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike sredstvima Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) u okviru odgovora Unije na pandemiju bolesti COVID-19, a namijenjenog osobama u stanju socijalne potrebe s područja tri županije: Sisačko-moslavačke, Brodsko-posavske i Vukovarsko-srijemske. Prijavitelj EU-projekta „Humanitarni paket za Slavoniju i Pounje 3“ jest GDCK Županja, a provedbeni partneri su gradska društva HCK Hrvatska Kostajnica, Novska, Slavonski Brod, Nova Gradiška, Ilok, Vukovar i Vinkovci.

Cilj projekta je ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći u okviru Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014.-2020. godine.

Pakete hrane i higijenskih artikala mogu dobiti osobe koje ispunjavaju kriterije po jednom od 5 projektnih prioriteta i prilože potrebnu dokumentaciju.

Ciljne skupine projekta su:

  1. samci i kućanstva primatelji zajamčene minimalne naknade kojima je utvrđeno pravo rješenjem nadležnih centara za socijalnu skrb;
  2. osobe starije od 65 godina u samačkom ili dvočlanom kućanstvu s prosječnim mjesečnim primanjima do 1.500,00 kn, odnosno do 2.000,00 kn za dvočlano kućanstvo;
  3. samohrani roditelji ukupnim primanjima u kućanstvu nižim od iznosa bruto minimalne plaće u RH (4.250,00 kn);
  4. obitelji s troje ili više djece s mjesečnim primanjima ukupno nižim od 7.052,00 kn,
  5. iznimno samci ili obitelji s jednim ili više zaposlenih od kojih nitko nije dobio plaću u razdoblju dužem od tri (3) mjeseca, ostali nezaposleni ili zaposleni bez ili blokiranih primanja, te samci i obitelji koji zbog različitih razloga ne mogu zadovoljiti osnovne životne potrebe i privremeno su u problemu.

Popis osoba, odnosno obitelji korisnika zajamčene minimalne naknade koji ispunjavaju kriterij 1. ovog projekta pripremio je i Gradskom društvu Crvenog križa Vinkovci dostavio Centar za socijalnu skrb Vinkovci.

Korisnici koji ispunjavaju kriterije od 2. do 5. trebaju dostaviti popunjenu i potpisanu potrebnu dokumentaciju Gradskom društvu Crvenog križa Vinkovci: obrazac zahtjeva za humanitarnu pomoć, izjavu o zajedničkom kućanstvu i obrazac privole o korištenju osobnih podataka. Uz zahtjev za humanitarnu pomoć korisnik je dužan priložiti presliku osobne iskaznice i dokaz o visini prihoda (potvrda o visini dohotka i primitka koju izdaje nadležna porezna uprava, rješenje HZMO, posljednji odrezak mirovine i sl.)

U privitku dostavljamo obrasce koje potencijalni korisnici po prioritetima od 2. do 5. trebaju popuniti i potpisati i uz dokaze o ispunjavanju kriterija dostaviti Gradskom društvu Crvenog križa Vinkovci.

Srdačan pozdrav,

ravnatelj:
Branislav Tomić doc.dr.sc.

predsjednik:
Dražen Švagelj
struč.spec.ing.sec. spec.patolog

Skip to content