Skip to content Skip to footer

DokumentLink
1. Korištenje i namjena površinaPreuzimanje
2.1. Prometna infrastrukturaPreuzimanje
2.2. Elektronicke komunikacije i postanska mrezaPreuzimanje
2.3. Elektroenergetska mrezaPreuzimanje
2.4. Plinska infrastrukturna mrezaPreuzimanje
2.5. Vodoopskrbna mrezaPreuzimanje
2.6. Odvodnja otpadnih voda i uredjenje vodotoka i vodaPreuzimanje
3.1. Podrucja posebnih uvjeta koristenja i ogranicenja u koristenjuPreuzimanje
3.2. Vodno gospodarstvoPreuzimanje
3.3. Podrucje primjene planskih mjera zastitePreuzimanje
4. Gradjevinska podrucja naseljaPreuzimanje
Graficki dio (TFW i TIF Image)Preuzimanje
1. Koristenje i namjena povrsinaPreuzimanje
2.1. Prometna infrastrukturaPreuzimanje
2.2. Elektronicke komunikacije i postanska mrezaPreuzimanje
2.3. Elektroenergetska mrežaPreuzimanje
2.4. Plinska infrastrukturna mrezaPreuzimanje
2.5. Vodoopskrbna mrezaPreuzimanje
2.6. Odvodnja otpadnih voda i uredjenje vodotoka i vodaPreuzimanje
3.1. Podrucja posebnih uvjeta koristenja i ogranicenja u koristenjuPreuzimanje
3.2. Vodno gospodarstvoPreuzimanje
3.3. Podrucje primjene planskih mjera zastitePreuzimanje
4. Gradjevinska podrucja naseljaPreuzimanje
Objava javne rasprave o prijedlogu III. Izmjena i dopuna PPUO Stari MikanovciPreuzimanje
Sazetak za javnostPreuzimanje
Sazetak za javnostPreuzimanje
Radni materijalPreuzimanje
Radni materijalPreuzimanje
Odredbe za provedbuPreuzimanje
Odredbe za provedbuPreuzimanje
ObrazlozenjePreuzimanje
ObrazlozenjePreuzimanje
Prijedlog plana za javnu raspravu III. Izmjena i dopuna PPUO Stari MikanovciPreuzimanje
Zakljucak o utvrdjivanju prijedloga III. Izmjena i dopuna PPUO Stari Mikanovci za javnu raspravuPreuzimanje

Preuzimanje
Skip to content