Prijedlog plana za javnu raspravu III. Izmjena i dopuna PPUO Stari Mikanovci


FileAction
1. Korištenje i namjena površinaPreuzmi 
2.1. Prometna infrastrukturaPreuzmi 
2.2. Elektronicke komunikacije i postanska mrezaPreuzmi 
2.3. Elektroenergetska mrezaPreuzmi 
2.4. Plinska infrastrukturna mrezaPreuzmi 
2.5. Vodoopskrbna mrezaPreuzmi 
2.6. Odvodnja otpadnih voda i uredjenje vodotoka i vodaPreuzmi 
3.1. Podrucja posebnih uvjeta koristenja i ogranicenja u koristenjuPreuzmi 
3.2. Vodno gospodarstvoPreuzmi 
3.3. Podrucje primjene planskih mjera zastitePreuzmi 
4. Gradjevinska podrucja naseljaPreuzmi 
Graficki dio (TFW i TIF Image)Preuzmi 
1. Koristenje i namjena povrsinaPreuzmi 
2.1. Prometna infrastrukturaPreuzmi 
2.2. Elektronicke komunikacije i postanska mrezaPreuzmi 
2.3. Elektroenergetska mrežaPreuzmi 
2.4. Plinska infrastrukturna mrezaPreuzmi 
2.5. Vodoopskrbna mrezaPreuzmi 
2.6. Odvodnja otpadnih voda i uredjenje vodotoka i vodaPreuzmi 
3.1. Podrucja posebnih uvjeta koristenja i ogranicenja u koristenjuPreuzmi 
3.2. Vodno gospodarstvoPreuzmi 
3.3. Podrucje primjene planskih mjera zastitePreuzmi 
4. Gradjevinska podrucja naseljaPreuzmi 
Objava javne rasprave o prijedlogu III. Izmjena i dopuna PPUO Stari MikanovciPreuzmi 
Sazetak za javnostPreuzmi 
Sazetak za javnostPreuzmi 
Radni materijalPreuzmi 
Radni materijalPreuzmi 
Odredbe za provedbuPreuzmi 
Odredbe za provedbuPreuzmi 
ObrazlozenjePreuzmi 
ObrazlozenjePreuzmi 
Prijedlog plana za javnu raspravu III. Izmjena i dopuna PPUO Stari MikanovciPreuzmi 
Zakljucak o utvrdjivanju prijedloga III. Izmjena i dopuna PPUO Stari Mikanovci za javnu raspravuPreuzmi 

Preuzmi
Skip to content