Skip to content Skip to footer

DokumentLink
Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zastite od pozara u 2024. godiniPreuzimanje
Plan motrenja, cuvanja i ophodnje otovrenog prostora i gradevina za razdoblje visokog i vrlo visokog indeksa opasnosti za 2024. godinuPreuzimanje
Plan aktivnosti za pozarnu sezonu 2024. godinePreuzimanje
Plan aktivnog ukljucivanja svih subjekata zastite od pozara u Opcini Stari MikanovciPreuzimanje
Naredba o zabrani svih vrsta spaljivanja na otvorenom za vrijeme zetve i vrsidbe na podrucju Opcine Stari Mikanovci u 2024. godiniPreuzimanje
Godisnji provedbeni plan unapredenja zastite od pozara na podrucju opcine Stari Mikanovci za 2024. godinuPreuzimanje

Preuzimanje
Skip to content