Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Stari Mikanovci za izgradnju sunčane elektrane (Odluka, Zapisnik o pregledu i Zapisnik sa otvaranja ponuda)

Skip to content