Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Stari Mikanovci

Skip to content