Odluka o donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Stari Mikanovci za 2022. godinu

Skip to content