Izvješća o realizaciji programa za 2018. godinu


FileAction
Izvješće o utrošku sredstava od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljištaPreuzmi 
Izvješće o urošku sredstava za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgradaPreuzmi 
Izvješće o izvršenju Programa za udruge građanaPreuzmi 
Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava od šumskog doprinosaPreuzmi 
Izvješće o izvršenju Programa socijalne skrbiPreuzmi 
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportuPreuzmi 
https://mikanovci.hr/wp-content/uploads/2019/06/Izvje%C5%A1%C4%87e-o-izvr%C5%A1enju-Programa-odr%C5%BEavanja-kom.-infrastrukture.docPreuzmi 
Izvješće o izvršenju Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukturePreuzmi 
Izvješće o izvršenju Odluke o raspodjeli sredstava političkim strankamaPreuzmi 

Preuzmi
Skip to content