Skip to content Skip to footer

DokumentLink
Izvješće o utrošku sredstava od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljištaPreuzimanje
Izvješće o urošku sredstava za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgradaPreuzimanje
Izvješće o izvršenju Programa za udruge građanaPreuzimanje
Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava od šumskog doprinosaPreuzimanje
Izvješće o izvršenju Programa socijalne skrbiPreuzimanje
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportuPreuzimanje
https://mikanovci.hr/wp-content/uploads/2019/06/Izvje%C5%A1%C4%87e-o-izvr%C5%A1enju-Programa-odr%C5%BEavanja-kom.-infrastrukture.docPreuzimanje
Izvješće o izvršenju Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukturePreuzimanje
Izvješće o izvršenju Odluke o raspodjeli sredstava političkim strankamaPreuzimanje

Preuzimanje
Skip to content