I. Izmjene i dopune proračuna Općine Stari Mikanovci za 2020. godinu


FileAction
Odluka o usvajanju I. Izmjene i dopune prora%C4%8Duna Op%C4%87ine Stari Mikanovci za 2020. godinuPreuzmi 
I. Izmjene i dopune prora%C4%8Duna za 2020. godinu A. Ra%C4%8Dun prihoda i rashoda posebni dioPreuzmi 
I . Izmjene i dopune prora%C4%8Duna za 2020. godinu B. Ra%C4%8Dun financiranjaPreuzmi 
I . Izmjene i dopune prora%C4%8Duna za 2020. godinu A. Ra%C4%8Dun prihoda i rashoda op%C4%87i dioPreuzmi 

Preuzmi
Skip to content