DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U POSTUPKU DAVANJA KONCESIJE ZA OBAVLJANJE JAVNE USLUGE prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada na području Općine Stari Mikanovci

Skip to content