Skip to content Skip to footer

Čišćenje kanalizacijske mreže

Na području Općine Stari Mikanovci u dogovoru sa Hrvatskim vodama krenulo se i ćišćenje kanala.. Ovim čišćenjem  obuhvaćeni su kamali koji nisu čišćeni 20-30 godina.Tako su ovim čišćenjem  obuhvaćeni oni kanali kojima  je sanacija bila najpotrebnija .

 

Skip to content