NATJEČAJ za prijavu projekata udruga građana za 2023. godinu iz proračuna Općine Stari Mikanovci

NATJEČAJ za prijavu projekata udruga građana za 2023. godinu iz proračuna Općine Stari Mikanovci

Na priloženoj poveznici preuzmite sljedeće dokumente:

 • NATJEČAJ za prijavu projekata udruga građana za 2023. godinu iz proračuna Općine Stari Mikanovci
 • Upute za prijavitelje
 • Pravilnik o sufinanciranju udruga građana koje djeluju na području Općine Stari Mikanovci
 • Obrazac 1 – Obrazac opisa programa ili projekta
 • Obrazac 2 – Obrazac proračuna programa ili projekta
 • Obrazac 3 – Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
 • Obrazac 4 – Izjava o partnerstvu
 • Obrazac 5 – Popis priloga koji se prilažu prijavi
 • Obrazac 6 – Obrazac za ocjenu kvalitete-vrijednosti programa ili projekta
 • Obrazac 7 – Opisni izvještaj projekta – programa rada
 • Obrazac 8 – Obrazac financijskog izvješća
 • Obrazac 9 – Obrazac ugovora o dodjeli financijskih sredstava

PREUZMANJE DOKUMENTA:

Skip to content