Skip to content Skip to footer

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA: 983-01/22-01/13, URBROJ:524-07-02-01-01/2-22-15 od 26. srpnja 2022. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, kodni broj: UP.02.1.1.16.0083, te članka 49. Statuta Općine Stari Mikanovci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko – srijemske županije broj 4/21), općinski načelnik raspisuje

JAVNI POZIV

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na projektu

 “UKLJUČIVANJE ŽENA U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU NA TRŽIŠTE RADA III”- kodni broj projekta: UP.02.1.1.16.0083,

kroz trajni otvoreni poziv

“Zaželi – Program zapošljavanja žena – faza III”

Javni poziv možete pročitati na https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=125626898&AspxAutoDetectCookieSupport=1 ili preuzeti na priloženoj poveznici.

Skip to content