Skip to content Skip to footer

Javni natječaj za dodjelu stipendija

Temeljem članka 49. Statuta Općine Stari Mikanovci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 4/21), i članka 4. Pravilnika o dodjeli stipendija Općine Stari Mikanovci (KLASA: 022-05/14-01/89, URBROJ: 2188/11-01-14-1 od 29. listopada 2014. godine) Općinski načelnik Općine Stari Mikanovci donosi

JAVNI NATJEČAJ
ZA DODJELU STIPENDIJA ZA AKADEMSKU
GODINU 2021./2022.

I. Općina Stari Mikanovci dodjeljivati će stipendije redovitim studentima upisanim na preddiplomski i diplomski sveučilišni odnosno integrirani studij, akademiju ili stručni studij za akademsku godinu 2021./2022.
II. Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije mogu ostvariti studenti pod uvjetom da:
✓ imaju prebivalište na području Općine Stari Mikanovci,
✓ da su upisani na preddiplomski i diplomski sveučilišni odnosno integrirani studij, akademiju ili stručni studij te imaju status redovitog studenta.
III. Zahtjev za dodjelu stipendije podnosi se na propisanom obrascu.
Zahtjevu za dodjelu stipendije prilaže se:

  1. presliku važeće osobne iskaznice,
  2. uvjerenje (potvrda) sveučilišta/veleučilišta da je podnositelj zahtjeva (student) redovno upisao prvu ili višu godinu studija odnosno apsolventsku godinu,
  3. presliku kartice računa banke na koji će se dodijeljena stipendija isplatiti.

IV. Zahtjev za dodjelom stipendije može se podnijeti samo jedanput za jednu redovno završenu godinu studija.
V. Rok za podnošenje zahtjeva je 15 dana od dana objave natječaja, završno sa 08.02.2022. godine.
Zahtjev se podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stari Mikanovci svakim radnim danom od 8,00 do 15,00 sati.
VI. Javni natječaj objavit će se na oglasnoj ploči Općine Stari Mikanovci i službenim internetskim stranicama Općine – www.mikanovci.hr.

Općinski načelnik:
Mario Milinković, bacc.ing.el.


Na priloženoj poveznici preuzmite Javni natječaj za dodjelu stipendija za školsku 2021.-2022. godinu i Zahtjev za dodjelom stipendije.

Skip to content